fapatech

Üretmek adına her şey

Stemduino ile ses sensörü

Packet Tracer, Cisco Systems tarafından tasarlanan ve kullanıcıların ağ topolojileri oluşturmalarına ve modern bilgisayar ağlarını taklit etmelerine olanak tanıyan platformlar arası bir görsel simülasyon aracıdır.

Arduino NANO ile kullanacağımız bu sensör modülü ile farklı boyutlardaki ses değerlerini algılayabilmekteyiz. Belirleyeceğimiz değere göre röle kullanarak AC yada DC herhangi bir cihazı kontrol edebilir, Ledler kullanarak farklı kombinasyonlarda yanmalarını sağlayabilir ve bunlara benzer pek çok amaçla bu sensör modülünü kullanabiliriz.

Bu yazımda sizlere basit bir program ile modülün çalışma şeklini göstermeye çalışacağım. Belirlenen eşik değerinde bir ses algılandığında led ‘ in yanmasını sağlayacak bir uygulama göstereceğim.

Robotistandan aldığım kod örneği.

const int SensorOutPin = 0; //Sensörün out bacağının bağlı olduğu pin tanımlanır.
const int ledPin = 13; //13. pine bağlı Led tanımlanır.
int deger; //Mikrofondan okunan değerin tutulacağı değişken tanımlanır.
const int esik = 800; //Ledin yanmasını istediğimiz eşik değeri tanımlanır.
// Eşik değerinin hassasiyeti kart üzerindeki potansiyometre ile
// değiştirilebilir.
void setup()
{
pinMode (ledPin, OUTPUT);//dijital 13. pin çıkış olarak ayarlanır.
Serial.begin(9600); // Serial monitor baud rate değeri belirlenir.
}
void loop() {
deger = analogRead(SensorOutPin); //Arduino döngü içinde sürekli sensör değerini okur.
if (deger > esik)
{
digitalWrite (ledPin, HIGH); //Eğer okunan değer belirlenen eşik değerinden büyükse led yanar.
delay (500); //Ledin yarım saniye yanması sağlanır.
digitalWrite (ledPin, LOW); //Led söndürülür.
}
else // eşik değeri farklı diğer tüm değerler için led söndürülür.
{
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
}

Bağlantılar:

5V       >>    VCC

GND     >>   GND

A0      >>     OUT

LED         >>      7

Kartımızın üzerine tıklayıp içerisinde dil seçilerek kodlama yapılabilir.

Kartın programlanma ortamı olarak Arduino İDE olarak kullanılabilir.

Kart kalkanı kadir Ünver ile geliştirildi ve versiyonları üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.

Next Post

© fapatech